Jumat, 14 Januari 2011

WALISONGO

WALISONGO
atau
Walisanga
dikenal sebagai penyebar
Agama Islam di tanah Jawa pada abad ke 14.
Mereka
tinggal di tiga wilayah penting
pantai utara Pulau Jawa,
yaitu
Surabaya-Gresik-Lamongan di
Jawa Timur,
Demak-Kudus-
Muria di Jawa Tengah,
dan Cirebon di Jawa Barat.
Era Walisongo adalah era
berakhirnya dominasi Hindu-Budha dalam budaya Nusantara untuk digantikan dengan
kebudayaan Islam.
Mereka adalah simbol penyebaran Islam
di Indonesia, khususnya di
Pulau Jawa.
Tentu banyak tokoh lain
yang juga berperan. Namun
peranan mereka yang sangat
besar dalam mendirikan Kerajaan Islam di Jawa, juga
pengaruhnya terhadap
kebudayaan masyarakat secara
luas serta dakwah secara
langsung, membuat para
Walisongo ini lebih banyak disebut dibanding yang lain.
Arti Walisongo Ada beberapa pendapat
mengenai arti Walisongo.
Pertama adalah wali yang
sembilan, yang menandakan
jumlah wali yang ada sembilan,
atau sanga dalam bahasa Jawa.
Pendapat lain menyebutkan
bahwa kata songo/sanga
berasal dari kata tsana yang
dalam bahasa Arab berarti mulia.
Pendapat lainnya lagi
menyebut kata sana berasal
dari bahasa Jawa, yang berarti tempat. Pendapat lain yang mengatakan
bahwa Walisongo adalah
sebuah majelis dakwah yang pertama kali didirikan oleh Sunan Gresik (Maulana Malik Ibrahim) pada tahun 1404 Masehi (808 Hijriah).
Saat itu, majelis dakwah Walisongo
beranggotakan Maulana Malik
Ibrahim sendiri, Maulana Ishaq (Sunan Wali Lanang), Maulana
Ahmad Jumadil Kubro (Sunan
Kubrawi); Maulana Muhammad
Al-Maghrabi (Sunan Maghribi);
Maulana Malik Isra'il (dari
Champa), Maulana Muhammad Ali Akbar, Maulana Hasanuddin,
Maulana 'Aliyuddin, dan Syekh
Subakir. Dari nama para Walisongo
tersebut, pada umumnya
terdapat sembilan nama yang
dikenal sebagai anggota
Walisongo yang paling terkenal,
yaitu: Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim Sunan Ampel atau Raden Rahmat Sunan Bonang atau Raden Makhdum Ibrahim Sunan Drajat atau Raden Qasim Sunan Kudus atau Ja'far Shadiq Sunan Giri atau Raden Paku atau Ainul Yaqin Sunan Kalijaga atau Raden Said Sunan Muria atau Raden Umar Said Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah Para Walisongo adalah
intelektual yang menjadi
pembaharu masyarakat pada
masanya.
Pengaruh mereka
terasakan dalam beragam
bentuk manifestasi peradaban baru masyarakat Jawa, mulai
dari kesehatan, bercocok- tanam, perniagaan, kebudayaan, kesenian, kemasyarakatan, hingga ke pemerintahan.-
mex®

Majlis Dzikir Tasbih Indonesia

MAJLIS DZIKIR TASBIH INDONESIA


MAJLIS DZIKIR TASBIH INDONESIA


MAJLIS DZIKIR TASBIH INDONESIA


MAJLIS DZIKIR TASBIH INDONESIA


MAJLIS DZIKIR TASBIH INDONESIA


MAJLIS DZIKIR TASBIH INDONESIA


MAJLIS DZIKIR TASBIH INDONESIA

Sabtu, 25 Desember 2010

SHOLAWAT KUBRO

" SHOLAWAT KUBRO "


Alhamdulillah,
Segala puji syukur bagi Alloh SWT yang telah mengutus kekasih-Nya termulia Rosululloh Muhammad SAW sebagai pembawa cahaya kebenaran hidayah Iman dan Islam bagi seluruh umat manusia. sebagai bukti cinta pada Rosululloh SAW, maka seharusnya kita mengikuti sunnah beliau dan memperbanyak sholawat dan salam, sebagai penambah kecintaan pada Rosululloh SAW.
berikut kami sampaikan amaliah Sholawat Kubro yang sangat agung dan banyak manfaatnya. Sholawat ini telah di amalkan para Auliya dan Ulama salafus sholih dan shiddiqin dari genersi ke generasi, antara lain:
Syaikh Abdul Qodir Al Jailani, Imam Junaidi Al Baghdadiyyi, Sayyidin Syaikh Ibrahim Ad Dasuqi, syaikh ibnu Muhyiddin Al Kirbili dan para Wali Songo.


SEJARAH SHOLAWAT KUBRO DI NUSANTARA

dikisahkan oleh
Al' Arif Billah Al' Alimul 'Allamah Syaikh Maulana KH. Imroni Abdillah dari Guru beliau bahwa: Pada masa pemerintahan Kerajaan Majapahit datang Syaikh Maulana Maghrobi dari Andalus ke Tanah Jawa menyebarkan ajaran Islam. Syaikh Maulana Maghrobi mempunyai tujuh orang murid yang menjadi Ulama penyebar agama Islam di Jawa yang senantiasa mengamalkan Sholawat Kubro.
satu diantara ketujuh ulama tersebut adalah Kyai Songgo Langit yang mempunyai ilmu sangat tinggi yang mampu mengalahkan orang-orang sakti melalui Khowas/Keistimewaan Sholawat Kubro.
Pada saat Kesultanan Islam pertama di Jawa yaitu Kesultanan Demak Bintoro, Sholawat Kubro telah banyak di amalkan oleh para petinggi Kesultanan, para Ulama maupun masyarakat luas. Dengan amalan Sholawat Kubro, Kesultanan Demak dapat meruntuhkan Kerajaan Majapahit dan mengalahkan musuh- musuh negara sehingga pada saat itu Kesultanan Demak mencapai kejayaan dan kemakmuran.
Di Kalimantan, pada masa pemerintahan Kesultanan Kutai Islam datang tujuh Ulama utusan Sultan Agung dari Kesultanan Mataram islam yang menyebarkan Sholawat Kubro. Sehingga pada saat itu Sholawat Kubro tersebar luas di seluruh kalangan masyarakat maupun pemerintahan. Dari kenyataan sejarah membuktikan bahwa Sholawat Kubro telah diamalkan oleh kaum muslimin sejak zaman dahulu hingga mengantarkan kemuliaan, kesejahteraan, dan kejayaan kaum muslimin pada zamannya.


FADHILLAH SHOLAWAT KUBRO

1. Dari Sayyidina Abbas RA bahwa pada saat Rasululloh SAW sedang duduk di Masjid Nabawi datang Malaikat Jibril menghadiahkan Sholawat (Alfu Alfi sholaatin wa Alfu Alfi salaamin 'alaika yaa sayyidal mursaliin.....Dst..)
kemudian Malaikat Jibril berkata "barang siapa membaca sholawat ini maka Allh SWT akan menciptakan 70.000 Malaikat dimana setiap Malaikat mempunyai 80.000 kepala dan setiap kepala mendo'akan orang yang membaca Sholawat tersebut sedang do'a Malikat dikabulkan Alloh SWT" (HR. An Nasai).

2. Dalam kitab Tafrikhul khotir shofhah 27 susunan Syaikh Imam Ibnu Muhyiddin Al Kirbili di katakan bahwa Sholawat ini di amalkan oleh Syaikh Imam Junaidi al Baghdadiyyi Waliyulloh, dan oleh Sulthonul Auliya Al Ghouts Quthbir-robbni Syaikh Muhyiddin Abdul Qodir Al Jailani Waliyulloh beliau mengamalkan Sholawat ini 1000 x sehari semalam ditambah Asmaul Husna dan Asma Nabi, sehingga beliau memperoleh karunia berupa karomah/kemuliaan yang sangat tinggi dari Alloh SWT.

3. Barang siapa membaca Sholawat Kubro secara rutin niscaya akan diberikan nikmat yang sangat besar yang belum pernah terlihat oleh mata, belum pernah terdengar oleh telinga dan belum pernah terbetik dalam hati.

4. Barang siapa membaca Sholawat Kubro minimal 1 x sehari semalam maka akan diberikan ketenangan dan ketentraman dalam keluarga, diberikan kecukupan rezeki ( sandang pangan) dan dikabulkan semua hajat yang diinginkannya.

5. Barangsiapa membaca Sholawat Kubro akan diselamatkan dari 600.000 (enam ratus ribu) macam bala' dunia dan akhirat.

6. Barangsiapa membaca Sholawat Kubro secara rutin maka akan di berikan ketentraman hati, tercapai tujuan dunia dan akhirat, selalu dipelihara Alloh SWT Iman dan Islamnya.

7. Barangsiapa mengharap dimudahkan dapat berzirah ke Tanah Suci Makkah & Madinah (Haromain Syarifain) maka hendaknya memperbanyak membaca Sholawat Kubro dengan rasa ikhlas dan mahabbah (cinta) pada Rosululloh SAW.-

Berlanjut )))---»»»


" SHOLAWAT KUBRO "

Inilah bacaannya :

SHOLAWAT KUBRO

Bismillaahir Rohmaanir Rohiim
Alfu alfi sholaatin wa alfu alfi salaamin 'alaika yaa sayyidal Mursaliin
Alfu alfi sholaatin wa alfu alfi salaamin 'alaika yaa sayyidan Nabiyyin
Alfu alfi sholaatin wa alfu alfi salaamin 'alaika yaa sayyidas Shiddiiqiin
Alfu alfi sholaatin wa alfu alfi salaamin 'alaika yaa sayyidar Rooki'iin
Alfu alfi sholaatin wa alfu alfi salaamin 'alaika yaa sayyidal Qoo'idiin
Alfu alfi sholaatin wa alfu alfi salaamin 'alaika yaa sayyidas Saajidiin
Alfu alfi sholaatin wa alfu alfi salaamin 'alaika yaa sayyidadz Dzaakiriin
Alfu alfi sholaatin wa alfu alfi salaamin 'alaika yaa sayyidal Mukabbiriin
Alfu alfi sholaatin wa alfu alfi salaamin 'alaika yaa sayyidath Thohiriin
Alfu alfi sholaatin wa alfu alfi salaamin 'alaika yaa sayyidadh Dhohiriin
Alfu alfi sholaatin wa alfu alfi salaamin 'alaika yaa sayyidasy Syaahidiin
Alfu alfi sholaatin wa alfu alfi salaamin 'alaika yaa sayyidal Awwaliin
Alfu alfi sholaatin wa alfu alfi salaamin 'alaika yaa sayyidal Aakhiriin
Alfu alfi sholaatin wa alfu alfi salaamin 'alaika yaa sayyidii ya Rasulalloh
Alfu alfi sholaatin wa alfu alfi salaamin 'alaika yaa Nabiyyalloh
Alfu alfi sholaatin wa alfu alfi salaamin 'alaika yaa sayyidii yaa Habiballoh
Alfu alfi sholaatin wa alfu alfi salaamin 'alaika yaa man Akromahulloh
Alfu alfi sholaatin wa alfu alfi salaamin 'alaika yaa man 'Adzomahulloh
Alfu alfi sholaatin wa alfu alfi salaamin 'alaika yaa man Syarrofaahulloh
Alfu alfi sholaatin wa alfu alfi salaamin 'alaika yaa man Ath-thorohulloh
Alfu alfi sholaatin wa alfu alfi salaamin 'alaika yaa manikhtaarohulloh
Alfu alfi sholaatin wa alfu alfi salaamin 'alaika yaa man Showwarohulloh
Alfu alfi sholaatin wa alfu alfi salaamin 'alaika yaa man 'Abadalloh
Alfu alfi sholaatin wa alfu alfi salaamin 'alaika yaa Khoiro Kholqillaah
Alfu alfi sholaatin wa alfu alfi salaamin 'alaika yaa Khootima Rasulillah
Alfu alfi sholaatin wa alfu alfi salaamin 'alaika yaa Shulthoonal anbiyaa'
Alfu alfi sholaatin wa alfu alfi salaamin 'alaika yaa Burhaanal asfiyaa’
Alfu alfi sholaatin wa alfu alfi salaamin 'alaika yaa Musthofaa
Alfu alfi sholaatin wa alfu alfi salaamin 'alaika yaa Mu’laa
Alfu alfi sholaatin wa alfu alfi salaamin 'alaika yaa Mujtabaa
Alfu alfi sholaatin wa alfu alfi salaamin 'alaika yaa Muzakkaa
Alfu alfi sholaatin wa alfu alfi salaamin 'alaika yaa Makiyyu
Alfu alfi sholaatin wa alfu alfi salaamin 'alaika yaa Madaniyyu
Alfu alfi sholaatin wa alfu alfi salaamin 'alaika yaa 'Arobiyyu
Alfu alfi sholaatin wa alfu alfi salaamin 'alaika yaa Quroisyiyyu
Alfu alfi sholaatin wa alfu alfi salaamin 'alaika yaa Haasyimiyyu
Alfu alfi sholaatin wa alfu alfi salaamin 'alaika yaa Abthohiyyu
Alfu alfi sholaatin wa alfu alfi salaamin 'alaika yaa Zam zamiyyu
Alfu alfi sholaatin wa alfu alfi salaamin 'alaika yaa Tihamiyyu
Alfu alfi sholaatin wa alfu alfi salaamin 'alaika yaa Ummiyyu
Alfu alfi sholaatin wa alfu alfi salaamin alaika yaa Sayyida waladi aadam
Alfu alfi sholaatin wa alfu alfi salaamin 'alaika yaa Ahmadu
Alfu alfi sholaatin wa alfu alfi salaamin 'alaika yaa Muhammad
Alfu alfi sholaatin wa alfu alfi salaamin 'alaika yaa Thoohaa
Alfu alfi sholaatin wa alfu alfi salaamin 'alaika yaa Yaa siin
Alfu alfi sholaatin wa alfu alfi salaamin 'alaika yaa Muddatsir
Alfu alfi sholaatin wa alfu alfi salaamin 'alaika yaa Shoohibal Kautsar
Alfu alfi sholaatin wa alfu alfi salaamin 'alaika yaa Syafii'u Yaumal Mahsyar
Alfu alfi sholaatin wa alfu alfi salaamin 'alaika yaa Shoohibat Taaj
Alfu alfi sholaatin wa alfu alfi salaamin 'alaika yaa Shoohibal Mi’rooj
Alfu alfi sholaatin wa alfu alfi salaamin 'alaika yaa Sayyidal Awwaliina wal Aakhiriin
Alfu alfi sholaatin wa alfu alfi salaamin 'alaika yaa Sayyidal Mukhsiniin
Alfu alfi sholaatin wa alfu alfi salaamin 'alaika yaa Sayyidal Kaunaini wats Tsaqolaini
Alfu alfi sholaatin wa alfu alfi salaamin 'alaika yaa sayyidi ya Shohiban Na’laini
Alfu alfi sholaatin wa alfu alfi salaamin'alaika yaa sayyidii ya Rosulalloh yaa Khootimal anbiyaa'i wal Mursaliin.
Alfu alfi sholaatin wa alfu alfi salaamin 'alaika yaa sayyidii yaa Nabiyyalloh ilaa yaumiddiin wal hamdulillahirobbil 'alamiin.-

mex®
Kalimin Akhman Abdillah
malem 01 Suro/01 Muharrom

Senin, 13 Desember 2010

SHOLAT TASBIH

@
" SHOLAT TASBIH "

Sholat Tasbih adalah sholat sunnah yang di dalamnya ada bacaan kalimat tasbih (“Subhanalloh wal hamdulillahi walaailaaha illallohu wallohu akbar”) sebanyak 300 kali (4 roka’at masing-masing 75 kali tasbih).
Sholat ini diajarkan Rosululloh SAW kepada pamannya yakni sayyidina Abbas bin Abdul Muthollib.
Banyak Hikmah yang didapat dari sholat ini, setidak-tidaknya kita terjaga dari perbuatan-perbuatan yang keji lagi mungkar.
Yang jelas segalanya akan kita dapat/rasakan setelah kita mengerjakannya.
Niat sholat ini, sebagaimana juga sholat-sholat yang lain, hanya mengharapkan Ridho Alloh Ta’ala semata dengan hati yang ikhlas dan khusyu.
Sholat tasbih dilakukan 4 roka’at (jika dikerjakan siang maka 4 roka’at dengan sekali salam, dan jika dikerjakan malam 4 roka’at dengan dua salam), sebagaimana sholat biasa dengan tambahan bacaan tasbih pada saat-saat berikut:
1. Setelah pembacaan surat al fatihah dan surat pendek saat berdiri 15 kali,
2 . Setelah tasbih ruku’ (Subhana rabiyyal adzim …) 10 Kali,
3. Setelah I’tidal 10 Kali 4. Setelah tasbih sujud pertama (Subhana rabiyyal a’la …) 10 Kali,
5. Setelah duduk diantara dua sujud 10 Kali,
6. Setelah tasbih sujud kedua (Subhana rabiyyal a’la …) 10 Kali,
7. Setelah duduk istirahat sebelum berdiri (atau sebelum salam tergantung pada roka’at keberapa) 10 Kali.
Jumlah satu roka’at 75 kali,
Jumlah total empat roka’at. 4 X 75 = 300 kali.
Sholat tashbih adalah mustahabbah (sunnah).
Pendapat ini dikemukakan oleh para Ulama penganut Mazhab Syafi’i.
Hadits Rasulullah SAW kepada pamannya Abbas bin Abdul Muthollib yang berbunyi:
“Wahai Abbas pamanku,
Aku ingin memberikan padamu, aku benar-benar mencintaimu,
aku ingin engkau melakukannya,
jika engkau melakukannya Alloh akan mengampuni dosamu,
baik yang pertama dan terakhir, yang terdahulu dan yang baru, yang tidak sengaja maupun yang disenga,
yang kecil maupun yang besar,
yang tersembunyi maupun yang terang-terangan.
Engkau melaksanakan sholat empat rokaat; engkau baca dalam setiap rokaat Al-Fatihah dan surat,
apabila engkau selesai membacanya di rokaat pertama dan engkau masih berdiri,
maka ucapkanlah: Subhanalloh Walhamdulillah Walaa Ilaaha Ilalloh Wallohu Akbar 15 kali,
Kemudian ruku’lah dan bacalah do’a tersebut 10 kali ketika sedang ruku, kemudian sujudlah dan bacalah do’a tersebut 10 kali ketika sujud,
kemudian bangkitlah dari sujud dan bacalah 10 kali kemudian,
sujudlah dan bacalah 10 kali kemudian bangkitlah dari sujud dan bacalah 10 kali. Itulah 75 kali dalam setiap rokaat, dan lakukanlah hal tersebut pada empat rokaat.
Jika engkau sanggup untuk melakukannya satu kali dalam setiap hari maka lakukanlah, jika tidak, maka lakukanlah satu kali seminggu, jika tidak maka lakukanlah sebulan sekali, jika tidak maka lakukanlah sekali dalam setahun dan jika tidak maka lakukanlah sekali dalam seumur hidupmu ”(HR Abu Daud 2 / 67 - 68)".

@
Bumi gonjang ganjing Langit kelap kelip...
Bumi lan Langit bakal nyawiji...
Sedho lan Kiamat iku ono lan bakal tumeko...
Samubarang sing ono ning alam dunyo bakal musno,
ora luput kito menungso ora ono sing bakal iso endho,
kito sedoyo bakal sedho.
Milo sumonggo, kito ngatah-ngatahake amal ibadah kito,
mugi kanthi Ridho Gusti Alloh ingkang Moho Kuoso
kito saged Istiqomah
lan sedho kanthi Husnul Khotimah, amiin.-
mex®